Kulinarska olimpijada u Stuttgartu

U Stuttgartu na Kulinarskoj olimpijadi Erich Glavica se natjecao u 
individualnoj kategoriji Culinary Artistic te se u Hrvatsku vratio sa 
srebrom oko vrata.